VÅRT NYA HOBBYRUM ÖPPNAR PÅ MÅNDAG 16 MAJ!

På måndag den 16 maj får alla medlemmar återigen tillgång till ett hobbyrum för snickerier och annat pyssel!

Hobbyrummet ligger i källaren till Heidenstamsgatan 49, snett emot bastun (i den lokal som tidigare var vårt gym).

Rummet kan bokas från kl 09:00 till kl 21:00, i pass om fyra timmar. Bokning sker på skärmarna i trapphusen eller via Internet; precis som när man bokar tvättstugan eller någon annan av våra gemensamma lokaler.

OBS! Eftersom den nya lokalen saknar särskild ventilation så får endast vattenlöslig färg eller fernissa användas om du ska måla.

Posted in Nyheter | Kommentering avstängd

FÖRENINGENS BILPLATSREGLER HAR JUSTERATS

Vid styrelsemötet den 2 maj godkändes en uppdaterad version av våra regler för föreningens bilplatser. 

De huvudsakliga förändringarna skedde i konsekvens med vad som beslutats vid den senaste årsstämman.

Därutöver beslutades att uppsägningstiden för parkeringsplatser man fått under kategorin Prio 3 skulle reduceras från tre (3) månader till en (1) månad. Skälet till denna förändring är att det sedan en tid inte längre finns några lediga platser, varför nyinflyttade medlemmar annars skulle kunna få vänta ett helt kvartal. En snabbare rörlighet kan därför behövas.

De fullständiga bilplatsreglerna finns under fliken ”Gemensamma resurser”, i anslutning till avsnittet om parkeringsplatser.

Posted in Nyheter | Kommentering avstängd

Årsmötesprotokollet kan nu läsas via Riksbyggens portal

Som tidigare meddelats finns protokollet från vår senaste årsstämma (som ägde rum i två delar, den 22 feb respektive 15 mars) tillgängligt för medlemmar att läsa på föreningens expedition. (För läsning på plats, kontakta vår vicevärd, Peter Sundgren.)

För att ytterligare underlätta tillgängligheten beslutades vid  styrelsemötet den 2 maj att protokollet skulle kunna läsas även digitalt. Protokollet har därför nu laddats upp på Riksbyggens portal, som alla medlemmar har tillgång till.

Man går då in på följande webbadress: mitt.riksbyggen.se. Där identifierar man sig med BankID och kommer då in på startsidan. Väl inne väljer man fliken ”Min förening” och under denna tar man ”Dokument” – där ligger protokollet. (Under en viss tid framöver finns protokollet synligt också som ”Nyhet”, på nedre delen till höger på själva startsidan.)

God läsning! önskar styrelsen.

Posted in Nyheter | Kommentering avstängd

I ÅR BLIR DET ÄNTLIGEN SOMMARFEST IGEN!

Vid styrelsemötet den 2 maj beslutades att vi skulle återuppta traditionen med sommarfest, nu när pandemin äntligen är över (eller åtminstone har tagit en rejäl paus).

DATUM BLIR LÖRDAGEN DEN 11 JUNI, med start kl 14.

Vi hoppas förstås på din hjälp, så vi kan ordna:

 • tipspromenad
 • lekar för barnen
 • grillning
 • kaffe med tilltugg
 • samt kanske mer därtill!

Festsamordnare är Adisa Pehadzic. Alla som kan och vill hjälpa till – kontakta henne snarast.  Mejl: <adisa.pehadzic@uppsalahus14.se>.

Posted in Nyheter | Kommentering avstängd

Välkommen att läsa protokollet från årsstämman!

Protokollet från vår långa årsstämma (där del 1 ägde rum den 22 februari och del 2 den 15 mars) är nu justerat och klart sedan några dagar.

Den fullständiga texten finns nu att läsa för våra medlemmar i lokalen, Stagnelius- gatan 15, i källaren (vid tvättstugan). Enklast för att komma in i lokalen är att boka tid med vår vice-värd, Peter Sundgren. Peter nås på telefon 0768 69 5210.

En rapport från stämman med alla beslut angårende medlemmarnas motioner och styrelsens propositioner kommer i nästa nummer av Stagneliusbladet, som delas ut till påsk.

Posted in Nyheter | Kommentering avstängd

Tvättstugan Heidenstamsgatan 19 nu öppen igen!

Skälet till denna glada nyhet är att tidplanen för stamrenoveringen har förändrats. Därmed skulle det snart bli ont om fungerande tvättstugor, och det under ganska lång tid. Dessutom har många medlemmar aktivt önskat att tvättstugan skulle öppnas igen, åtminstone tillfälligt.

All utrustning är nu på plats, förutom mangeln som har ersatt en trasig sådan i en annan av föreningens tvättstugor.

Vid årsstämman 2021 beslutades att en tvättstuga skulle stängas i samband med stamrenoveringen, både därför att det fanns överkapacitet och därför att det är dyrt att permanent hålla så många tvättstugor i drift.  Någon exakt tidsangivelse fanns dock inte i beslutet, varför det inte möter något hinder att tillfälligt öppna tvättstugan på HG 19 igen. Ett beslut som också många medlemmar har önskat!

Posted in Nyheter | Kommentering avstängd

SNART DAGS FÖR STÄMMAN, DEL 2

Vid vår årsstämma den 22 februari hanns tyvärr inte alla motioner och propositioner med. Stämman ajournerades strax före kl 22:30 – nu är det dags att återuppta mötet och behandla de frågor som inte blev behandlade.

Årsstämman del 2 äger rum tisdagen 15 mars, kl 18-20 (denna gång inte en minut längre!) i Lötenkyrkan. Därefter serveras smörgåstårta (troligen Uppsalas bästa!) och dryck.

(a) Åtta medlemsmotioner kvarstår att behandla. Bland annat dessa: 

 • Individuell mätning och debitering (IMD) av kallvatten
 • Låsbar grind mot Heidenstams Torg
 • Utredning om nya föreningslokaler
 • Punkthus på tennisplanen, förtätning av området
 • Parkeringsreformen och Brfs bilplatsregler

 (b) Tre förslag från styrelsen kvar att besluta om

 • Individuell mätning och debitering (IMD) av varmvatten
 • Utreda om föreningslokaler i den nedlagda tvättstugan
 • Flytta motionstiden närmare årsstämman (stadgeändring)

Stämman startar kl 18 och avslutas senast kl 20. Ärenden som eventuellt kvarstår skjuts upp till årsstämman 2023.

Därefter blir det samkväm med Uppsalas kanske bästa smörgåstårta, kaffe & te!

Anmälan om deltagande (för förtäringen) görs senast den 10 mars. Använd talongen i den utdelade kallelsen (läggs i föreningens brevlåda i källaren Stagneliusg 15) eller mejla till: uppsalahus14@gmail.com. Ange namn, adress och antal personer samt eventuella särskilda önskemål ang förtäringen. Tack!

Vi räknar med dig!

Hjärtligt välkommen! /Styrelsen

Posted in Nyheter | Kommentering avstängd

STYRELSEN HAR NU KONSTITUERAT SIG

Styrelsen har idag – torsdagen den 24 februari – haft sitt konstituerande möte, efter valet av nya ledamöter vid stämman i tisdags. Fördelningen av de poster och funktioner som finns föreskrivna i stadgarna blev som följer:

Ordförande:                Birgitta Andersson

Vice ordförande:      Pierre Fruhling

Sekreterare:               Adisa Pehadzic

Ekonomiansvarig (kassör):   Ludvig Eriksson (vice: Birgitta Andersson)

Därutöver fördelades en rad olika ansvarsområden. Lennart Holmberg utsågs till kontaktperson för Grannsamverkan och till ansvarig för vårt arbete med säkerheten inom området. Fredrik Larsson är vår resursperson på IT-området och ska även samordna utarbetandet av ett informationspaket (en bruksanvisning) till alla som flyttar in.

Alexandra Hedengren är vår byggnadstekniske resursperson och kommer bland annat att delta i styrelsens överläggningar med Riksbyggens Ombyggnadsgrupp. Adisa Pehadzic och Fredrik Larsson ska försöka blåsa liv i gemensamma aktiviteter såsom sommarfester, loppis och annat. För att nu bara nämna en del av de ansvarsområden som fördelades.

Under det kommande arbetsåret ska styrelsen försöka bilda ett antal arbetsgrupper kring olika teman (såsom våra gårdar & grönområden och gemensamma aktiviteter), och därmed få till stånd ett större deltagande från medlemmarna. Hör av er om ni tycker detta verkar roligt och vill vara med – våren är ju trots allt inte längre så hemskt långt bort!

 

 

Posted in Nyheter | Kommentering avstängd

KORTA NYHETER FRÅN ÅRSSTÄMMAN

 • Föreningens årsstämma kännetecknades av många diskussioner, där det tidvis hettade till och ibland låste sig
 • Det blev också en ovanligt lång stämma, bl.a. beroende på det stora antalet motioner (19 stycken) och ett komplicerat styrelseval med många kandidater
 • Stämman inleddes punktligt kl 19 men trots att den pågick till strax före  kl 22:30 så hanns alla motioner och propositioner inte med.
 • Stämman är således inte avslutad, utan endast ajournerad. Stämman kommer därför snart att fortsätta, så alla motioner och propositioner kan behandlas. Ny kallelse kommer inom kort.
 • Valet till styrelsen blev dock klart och här nedan ser du styrelsens sammansättning för arbetsåret 2022:
 • Birgitta Andersson, ordinarie ledamot (1 år kvar)
 • Pierre Fruhling, ordinarie ledamot (1 år kvar)
 • Ludvig Eriksson, ordinarie ledamot (nyvald, 2 års mandat)
 • Adisa Pehadzic, ordinarie ledamot (nyvald, 2 års mandat)
 • Lennart Holmberg, ordinarie ledamot (nyvald, 1 års mandat)
 • Alexandra Hedengren, suppleant (nyvald, 2 års mandat)
 • Fredrik Larsson, suppleant (nyvald, 2 års mandat)

Styrelsen har sitt konstituerande sammanträde på torsdag kväll den 24 februari, då de olika posterna och arbetsuppgifterna kommer att fördelas bland ledamöterna.

Posted in Nyheter | Kommentering avstängd

VÅRT NYA GYM ÖPPNAR PÅ LÖRDAG 12 FEB!!

Nu på lördag öppnar äntligen (tack Ludvig et al!) vårt nya gym. Lokalen är dubbelt så stor som tidigare, den är nymålad och försedd med nytt isolerande golv. Där finns också en rad nya maskiner och ny utrustning att njuta av & pina sig med.

Bokning sker i 2-timmarspass från klockan 07 på morgonen till klockan 21 på kvällen. Man bokar som vanligt, dvs antingen på tavlan i trapphuset eller via internet. Du kan göra två bokningar åt gången. Har du inte börjat ditt pass inom 30 min så faller bokningen bort och gymmet kan bokas av annan boende.

Adressen är Heidenstamsgatan 49, ingång genom den röda källardörren på gaveln.

Kom ihåg att ställa i ordning efter dig – och att hålla rent i den nya lokalen. Tack och mycket välkomna!

Posted in Nyheter | Kommentering avstängd