Vad blev resultatet av parkeringsreformen?

Under våren beslutade styrelsen att ändra fördelningen av  föreningens bilplatser och tillämpa principen att En lägenhet med en bil ger möjlighet till en bilplats. Bakgrunden var att medan en del medlemmar helt saknade parkeringsplats så förfogade andra över två bilplatser – ofta trots att man bara hade en bil.

Alla som hade två bilplatser fick därför en av platserna uppsagd av föreningen. Hade man både garage och p-plats så var det p-platsen som sades upp. Uppsägningstiden var tre månader och den som hade två bilar kunde ansöka om att få behålla sin plats nr 2. Sammanlagt sades 56 bilplatser upp.

Beslutet väckte helt naturligt många reaktioner bland föreningens medlemmar. Många var positiva, men en hel del kritik och klagomål framfördes också. Nu är pusslet lagt och resultaten kan summeras. Så här blev det:

–         Alla i kön med Prio1 (har en bil men ingen parkering) har fått en plats

–         Alla som fick en plats uppsagd men har två bilar har fått tillbaks sin plats nr 2

–         Alla övriga i kön med Prio2 (har en plats och önskar en till) som visat sig ha två bilar har också fått en andra plats.

Kort sagt: Ingen medlem står längre i kö för att få en bilplats.

Ovanstående situation gäller från och med 1 augusti. Kontrakt skickas ut från Riksbyggen till respektive medlem. Därutöver har föreningen nu ett mindre antal (färre än tio) helt lediga platser som vi en tid framöver  behåller som buffert så att kön inte återuppstår omedelbart igen. För den händelse dessa platser skulle förbli lediga även mot slutet av året har styrelsen samtidigt börjat sondera olika idéer om hur dessa platser i så fall skulle kunna nyttjas. Något vi i så fall givetvis återkommer till.

Posted in Nyheter | Kommentering avstängd

Installation av nytt passersystem

Nu pågår förberedelser för installation av ett nytt passersystem i alla portar och källaringångar. Systemet kommer att driftsättas i slutet av augusti.
Fram till dess fungerar alla lås som vanligt.
Avisering Brf Uppsala Hus 14

Posted in Nyheter | Kommentering avstängd

ÖPPET HUS

ÖPPET HUS

Den 8 juni mellan kl 18.00 och 19.30 har ni möjlighet att träffa oss i styrelsen.

Är det fint väder träffas vi Coronasäkert utomhus, annars inne på expeditionen, där vi gör det Coronasäkert.

Posted in Nyheter | Kommentering avstängd

Nya riktlinjer för markiser

Att skaffa markis har blivit allt vanligare inom föreningen och inom styrelsen har man länge diskuterat hur detta skulle regleras. Tre viktiga aspekter när det gäller markiser i flerfamiljshus är att undvika skador på fastigheten, att få ett enhetligt yttre (en snygg fasad!) och att klargöra ansvaret för underhåll.

Efter ett gediget inventeringsarbete (främst utfört under förra året) har styrelsen den 15 mars beslutat om nya riktlinjer för markiser. De främsta punkterna i de nya riktlinjerna är följande:

  • Ansökan ska skickas in och godkännas av styrelsen innan uppsättning sker
  • Uppsättningen måste utföras fackmannamässigt
  • Markisen ska vara i enfärgad marinblå tygduk, beslag & armar ska vara ljusa
  • Håltagning i fasad, balkonggolv eller balkongtak är inte tillåten
  • Bostadsrättshavaren är skyldig att underhålla markis och beslag.

De fullständiga riktlinjerna samt ansökan om tillstånd finns på denna länk:

Brf Uppsalahus 14 REGLER FÖR MARKIS med ansökan och avtal

Posted in Nyheter | Kommentering avstängd

Angående försäljning av hemlarm

Det är säljare från Verisure Partner som går runt i vårt område för att sälja hemlarm.
Det har ingen koppling till införandet av nytt lås och passersystem och styrelsen är inte
inblandad i detta.
Förberedande arbete pågår nu och det är planerat att sättas i drift i slutet av augusti vilket då innebär bl.a att alla ytterdörrar kommer  att vara låsta dygnet runt.

Posted in Nyheter | Kommentering avstängd

Papperspåsar för matavfall

Uppsalavatten förser nu alla lägenheter i vårt område med papperspåsar att använda för matavfall samt en hållare för papperspåsarna.
Anledningen till detta är att minska användandet av plast och för att förenkla sorteringen av matavfallen som sedan går vidare för tillverkning av biogas. I sophusen kommer hyllor att monteras där det kommer att finnas påsar för avhämtning
Du kan läsa mer om detta i dessa dokument:
matavfall-sv  matavfall-flersprak

Posted in Nyheter | Kommentering avstängd

Avgiftshöjning

Med anledning av den kommande renoveringen av kall och varmvatten stammarna, radiatorbyten och elsanering har styrelsen beslutat att höja avgifterna (hyrorna) för lägenheterna med 3 % fr.o.m. 1 januari 2021.

Posted in Nyheter | Kommentering avstängd

Com Hem

Com Hem och Telia/TV4 överens om ramverk för ett nytt avtal

Com Hem och Telia/TV4 har kommit överens om ett ramverk för ett nytt avtal om rätten att visa TV4-kanalerna och C More. Med ett ramverk på plats fortsätter TV4, Sjuan, TV12 och C More sändas precis som vanligt medan parterna förhandlar klart detaljer i avtalet.

Com Hem kommer fortsätta att uppdatera informationen under www.comhem.se/aktuellt där även aktuella frågor och svar finns

Posted in Nyheter | Kommentering avstängd

Grovtvättstugan

Bokning av tvättider till grovtvättstugan från och med 1 oktober 2020

Nu blir det samma system för tidsbokning av grovtvättstugan som för övriga tvättstugor. En bokningstavla sätts upp i anslutning till grovtvättstugan som ligger i källaren på Stagneliusgatan 15. Bokning påbörjas från och med oktober. OBS Första tvättpasset kl. 07 – 11 är inte bokningsbart lördagar, söndagar och helgdagar. Grovtvättstugan får då inte användas. Anledningen är att större tvättmaskin och tumlare ger mer ljud och vibrationer som kan störa de boende.

Posted in Nyheter | Kommentering avstängd

Nytt datum för Comhem

Den 8 september blir TV-utbudet från Comhem digitaliserat.
Läs mer om det på denna länk Comhem_8_september

Posted in Nyheter | Kommentering avstängd