Varning för snöras från taken

Varning för snöras från tak!
Fastighetsskötaren kommer att göra avspärrningar där risk föreligger särskilt vid källaringångar.
Respektera detta! Kryp inte under!
Vi vill inte att någon kommer i olycka!

This entry was posted in Nyheter. Bookmark the permalink.