Info vid byte av golvbrunn

Vid byte av golvbrunn i renoverade ledningar ska man följa nedanstående beskrivning:

Anslutning mot infodrade ledningar

Det är förstås viktigt att ni anlitar hantverkare som har våtrumscertifikat samt följer branschens normer.