Felanmälan

Felanmälan görs i första hand med formuläret nedan. Det är snabbt och effektivt. Så snart det har skickats iväg så ser nämligen fastighetsskötaren det i sin telefon.
OBS! anmälda fel som inte berör fastigheten kommer att debiteras lägenhetsinnehavaren.

Vid akuta fel
kontakta: Jour Relita: 0771 10 35 00  Gäller ENDAST vid nödfall där fara för fastigheten föreligger vid helger och kvällar.

Om verklig fara inte föreligger får man bekosta utryckningen själv.

Om du skall felanmäla fler fel får du skicka en anmälan för varje fel.

Ditt lägenhetsnummer finner du på ytterdörrens övre ena hörn, tre siffror.
Glöm ej att ange adress där skadan är.