Fakta

Vår bostadsrättsförening heter Riksbyggens bostadsrättsförening Uppsalahus nr 14, i dagligt tal kallad Uppsalahus 14.

Det är en ekonomisk förening som du har blivit medlem i när du köpte din lägenhet.

Vad innebär det att bo i en bostadsrättslägenhet?

Det är inte bara så att du får rusta din lägenhet efter tycke och smak, du har även skyldighet att underhålla lägenheten (se stadgar 30 § för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Rb 5872 B). Din månadsavgift (”hyran”) skall tillsammans med övriga inkomster, som föreningen har, täcka alla föreningens kostnader. Vi bor alltså till självkostnadspris. Skador som uppstår på grund av bristande underhåll i lägenheten blir bostadsrättsinnehavaren ersättningsskyldig för.

För att sköta föreningens angelägenheter väljs en styrelse på årsmötet. En av ledamöterna och en personlig suppleant utses av Riksbyggen. Styrelsen är ansvarig för föreningens verksamhet och skötsel under året. Till sin hjälp med den ekonomiska förvaltningen har styrelsen tjänstemän från Riksbyggen. Styrelsen sammanträder som regel en gång/månad.

Löpande information lämnas till medlemmarna genom föreningstidningen Stagneliusbladet som utkommer några gånger/år.

Alla medlemmar har dock ett ansvar för fastigheter och ytterområden eftersom vi tillsammans äger dem. Ökade kostnader för skadegörelse och liknande slår direkt igenom på avgiften.

Föreningen består av 16 hus med 303 lägenheter med följande fördelning

  • 24 lägenheter om 1 rum och kök
  • 87 lägenheter om 2 rum och kök (2 varianter)
  • 128 lägenheter om 3 rum och kök
  • 64 lägenheter om 4 rum och kök

Husens placering och numrering kan du se på bifogad Karta

I hus nr 3, 6, 9, 12 och 16 finns tvättstugor, förråd, cykelkällare och skyddsrum. I hus nr 16 finns dessutom en för hela området gemensam grovtvättstuga.

Vem svarar för underhållet_?

Ordning och Trivselregler