DEN NYA STYRELSEN HAR NU KONSTITUERAT SIG

Den nya styrelsen som valdes vid föreningens årsstämma igår (den 7 februari) har nu haft sitt första sammanträde och fördelat posterna sinsemellan. Resultatet blev som följer: 

  • Ordförande: Lennart Holmberg
  • Vice ordförande: Björn Höök
  • Sekreterare: Adisa Pehadzic
  • Ekonomiansvarig (kassör): Nare Nikolyan
  • Informationsansvarig: Lisa Hägglund

Övriga ordinarie ledamöter är Minah Sarwari och Ulrika Båth (Riksbyggen).

Suppleanter blev Lisa Hägglund och Ulf Ålander.

Styrelsen sammanträder igen redan nu på måndag (13 feb), då bland annat ett stort antal andra ansvarsområden ska fördelas.

Mer information kommer snart, här på hemsidan och i nästa nummer av Stagneliusbladet.

This entry was posted in Nyheter. Bookmark the permalink.