HÖJT PRIS PÅ LÄGENHETSELEN FRÅN 1 FEBRUARI

Styrelsen har vid dagens (24 jan) styrelsemöte beslutat att priset för den privata elkonsumtionen (den som debiteras individuellt, per lägenhet) ska höjas från 191 öre till 260 öre från och med den 1 februari i år.  Detta för att undvika förluster för föreningen.

Posted in Nyheter | Kommentering avstängd

Byte av filter i de nya tilluftsventilerna den enskildes ansvar

Efter ingående diskussion har styrelsen nu beslutat att byte av filter i de nya luftventiler (tilluft) som installeras i samband med stamrenoveringen ska vara lägenhetsinnehavarens ansvar.

Detta främst av kostnadsskäl – skulle föreningen köpa in filter och även se till att de byttes vore detta en avsevärd kostnad, medan det för den enskilde lägenhetsinnehavaren rör sig om ett tämligen litet belopp. Bytet är dessutom enkelt att göra själv, och skulle man inte klara detta så är det oerhört mycket enklare och billigare för föreningen om man då frågar en granne, någon bekant eller familjemedlem. Är det ens eget ansvar så ordnar man det!

BESTÄLLNING AV FILTER

Enklast beställer man på företaget Acticons hemsida:  www.acticon.se

Man kan också ringa under kontorstid: tfn 036-370790

Vår filtermodell heter Komfortfilter 310 och kostar 105:-/st exl frakt

Alla våra lägenheter har bara ett filter, förutom fyrorna som har två stycken.

Normalt behöver man inte byta filtren oftare än 1 gång/år, och ibland klarar de sig åtminstone 1,5 år. Smutsigast blir filtren när de sitter ut mot en gata.

 SÅ HÄR BYTER DU FILTER

 1. Lyft av filterluckan på luftdonets överkant monterat bakom elementet genom att ta tag i kanterna på luckans kortsidor och lyft den rakt upp. Kan vara lite trögt, men var lugn – det håller!
 2. Lyft ut det gamla filtret genom öppningen.
 3. För ned det nya filtret i öppningen (där ni drog upp filtret). OBS! Etiketten på filtret skall vändas in mot rummet.
 4. Tumgreppet på filtret skall sedan vikas bakåt och luckan ovanpå monteras tillbaka genom att trycka till så att den låses fast.
Posted in Nyheter | Kommentering avstängd

TVÄTTSTUGAN HG 33 UR FUNKTION

TVÄTTSTUGAN HG 33-35 ÄR TYVÄRR UR FUNKTION efter Vattenfalls byte av elmätare igår.

Tekniker har varit på plats men ej hittat felet.

Nästa försök till återställning dröjer till efter helgen, dvs till måndag 2 januari. Som tur är finns det just nu gott om lediga tider i våra övriga tvättstugor.

Posted in Nyheter | Kommentering avstängd

Föreningens laddplatser för elbilar är nu klara att använda!

På p-platserna nr 15,16,17 och 18 kan föreningens medlemmar nu äntligen ladda sin hybrid eller elbil. Vill du använda någon av platserna – gör då så här:

 • Ladda ned appen EVcore & skapa ditt användarkonto. Där beställer du också en tagg (plastbricka) som du måste ha för att identifiera dig vid stolpen. (Taggen levereras inom 1-2 arbetsdagar, enligt EVcore). Vår områdeskod är 3082 (står även vid laddplatserna).
 •  Priset per kilowattimme är 4 kr/tim. (Vi börjar med den nivån och får se hur utfallet blir. Dvs priset kan komma att höjas, men vi aviserar förstås innan något sådant sker.) Du debiteras direkt via ditt användarkonto.
 •  OBS! att laddplatsen inte ersätter din parkeringsplats, den är endast avsedd för laddning. Vi litar på ditt omdöme.
 •  Har du kommentarer eller frågor kring laddplatserna? Ring då vår förvaltare Gustav Lundqvist, 076-869 60 53. Eller mejla oss gärna på <uppsalahus14@gmail.com>!
Posted in Nyheter | Kommentering avstängd

Våra första laddplatser äntligen (nästan) klara!

Föreningens första laddplatser för elbilar är (snart) igång!

På p-platserna 15,16,17 och 18 (alla på Heidenstamsgatan) har företaget OPIGO nu installerat laddstolpar. Inom några veckor kommer resten av utrustningen och om allt vill sig väl kan platserna tas i bruk i början av december. I övrigt:

 •  Laddplatserna kommer inte att vara ”låsta” med kontrakt utan ska kunna användas när de är tillgängliga av de medlemmar som registrerar sig.
 •  Betalning sker direkt via en app på telefonen.

Mer information om hur det hela ska fungera och hur man registrerar sig kommer inom kort.

Posted in Nyheter | Kommentering avstängd

TVÄTTSTUGAN HG 35 ÖPPNAR ÅTER MÅNDAG 14 NOV!

Stamrenoveringen på Heidenstamsgatan 33-35 är nu äntligen klar och alla källarutrymmen har öppnats.

Från och med nu på måndag den 14 nov kl 07 kan därför även tvättstugan i detta källarhus återigen användas.

Välkomna att boka!

Posted in Nyheter | Kommentering avstängd

Nyheter från styrelsemötena

Vid styrelsens möten den 26 okt och 7 nov har föreningens ekonomi, fastighetsskötseln samt det kommande årsmötet stått i fokus. Ett antal beslut av stort intresse har fattats, däribland följande:

1. Höjning av befintliga hyror

Mot bakgrund av den snabba inflationen och den allmänna kostnadsökningen har styrelsen beslutat att  de befintliga hyresnivåerna för bilplatser och extra förråd från den 1 jan 2023  ska justeras enligt följande:

 • Garageplats från 400 till 440 kr/mån
 • P-plats med elstolpe från 200 till 250 kr/mån
 • P-plats utan el från 125 till 150 kr/mån
 • Extra lång p-plats från 175 till 200 kr/mån
 • Extra källarförråd från 140 till 200 kr/mån.

2. Ny förvaltare med reducerad tid

Som vi tidigare berättat slutade vår tidigare vicevärd och förvaltare, Peter Sundgren, den 1 nov efter att ha erbjudits arbete i sin hemstad Gävle. Han ersätts av Gustav Lundqvist, som får 70% som förvaltare på grannföreningen Brf Ling och 30% hos oss. Hans arbets- beskrivning renodlas nu till att enbart vara förvaltare och vissa moment (fasta mottagningstider, deltagande vid styrelsemötena, mm) tas bort. Detta innebär en besparing för vår förening om cirka 250 000 kr/år.

3. Diskussion om införande av vissa nya avgifter

I god tid inför årsmötet ska en enkät genomföras bland föreningens medlemmar angående att eventuellt införa betalning för (a) gym, bastu, tennisbana & hobbyrum, samt även (b) för tvättstugorna. På basis av enkäten samt inkomna motioner kommer styrelsen att utarbeta förslag till årsmötet i dessa frågor.

4. Annat av intresse

 • I samband med stamrenoveringen installeras nya ventilationsdon i alla lägenheter. Dessa har särskilda filter som bör bytas med jämna mellanrum, vartannat år eller ibland oftare (bl.a. beroende på om lägenheten vätter mot trafikerad väg eller inte). Hur detta ska göras och vem som ska stå för kostnaden (föreningen eller medlemmen) ska nu utredas och klart besked lämnas före årsskiftet.
 • Lediga p-platser som inte efterfrågas enligt våra kategorier Prio 1-3 i parkeringsreglerna kan nu hyras ut till högre avgift (400 kr/mån). Kontrakten är löpande men med endast 1 månads uppsägning. Detta gäller även firmabil/ar, men man måste vara boende medlem/familj. Vid intresse, kontakta vår förvaltare Gustav Lundqvist.
Posted in Nyheter | Kommentering avstängd

VALBEREDNINGEN LETAR EFTER JUST DIG!!

Vår förening behöver snart nya krafter till styrelsen. Till årsmötet i februari kommer flera nya kandidater att behövas för att ersätta ledamöter som slutar.

Du som är intresserad av att påverka, ta ansvar och förbättra – ring  valberedningen för en diskussion.

Arash Aria (tel 0765 55 4264) & Björn Höök (tel 0709 52 5539)

Posted in Nyheter | Kommentering avstängd

VI HAR EN NY FÖRVALTARE!

Vi tackar Peter Sundgren 

för bra samarbete under året som gått och önskar honom lycka till på det nya jobbet i hemstaden Gävle (skönt slippa pendla)!

Och hälsar vår nye förvaltare Gustav

Lundqvist välkommen till oss!

Gustav delar sin tid mellan vår förening och Brf Ling, med 30% tjänst hos oss.  Den fasta mottagningstiden för att nå förvaltaren på vårt lilla kontor har tagits bort (av besparingsskäl), men den som behöver kan enkelt boka en tid med Gustav efter överenskommelse.

Gustav nås på telefon 076-869 60 53, eller på mejl: gustav.lundqvist@uftab.se

 

 

Posted in Nyheter | Kommentering avstängd

NU ÄR DET DAGS ATT MOTIONERA!

Motionsperioden till föreningens nästa årsstämma avslutas den sista september.

Har du en idé eller ett förslag som du tycker är angelägen för föreningen – skriv då en motion!

Beskriv ditt ärende tydligt och klart, avsluta sedan med förslag hur stämman ska besluta. Mejla därefter motionen till styrelsen (uppsalahus14@gmail.com) eller lägg den i föreningens brevlåda på Stagneliusgatan 15 (i källaren, invid tvättstugan).   

Välkommen med ditt förslag!/Styrelsen

Posted in Nyheter | Kommentering avstängd