Försäkringar

Föreningen har fr o m 1 januari 2015 sin fastighetsförsäkring hos Folksam.
i fastighetsförsäkringen för BRF Uppsalahus 14 ingår även bostadsrättstillägg.
Det innebär att bostadsrättsinnehavaren inte behöver teckna bostadsrättstillägget till sin hemförsäkring.
Läs mer: RBförsäkring

Kontrollera med ditt försäkringsbolag så att ni inte betalar extra för ett bostadsrättstillägg eftersom vi som förening redan betalar gemensamt för detta. Ni kan aldrig få en skada reglerad med ersättning från fler än ett försäkringsbolag, det är därför helt onödigt att vara ”dubbelförsäkrad”!

Då en del försäkringsbolag ”bakar in” bostadsrättsförsäkringen i sin hemförsäkring går det kanske inte att säga upp tillägget. Fråga det försäkringsbolag ni anlitar privat vad som gäller för just er försäkring.

www.rbförsäkringar.se kan du se ansvarsfördelningen genom att titta in i utbildningshuset.