Felanmälan

Skicka din felanmälan till fastighetsskötaren med detta formulär. Se nedan.
OBS! anmälda fel som inte berör fastigheten kommer att debiteras lägenhetsinnehavaren.

Vid akuta fel kontakta: Jour Relita: 0771 10 35 00  Gäller vid nödfall där fara för fastigheten föreligger vid helger och kvällar.

Om verklig fara inte föreligger får man bekosta utryckningen själv.

Om du skall felanmäla fler fel får du skicka en anmälan för varje fel.
Ditt lägenhetsnummer finner du på ytterdörrens övre ena hörn, tre siffror.
Glöm ej att ange adress där skadan är.