Bruksanvisning fönster

FÖNSTER. Alla fönster har bågar av hårdplast och är av 3-glastyp. Gnider man mycket på fönsterbågen kan statisk elektricitet uppstå, dvs de kan dra åt sig smuts.Starka kemiska lösningsmedel ska man inte torka fönsterbågarna med, det skadar ytan. Vissa fönster går att dela på sedvanligt sätt, andra är fasta.  Se Bruksanvisning fönster.

Bruksanvisning fönster

Skötsel smörj och rengöring