Elpriserna

Elpriserna har sedan årsskiftet 2023/2024 stigit till 2,33 kr/kWh exklusive moms enligt beräkningar inför 2024 års budget som fastslogs 18/9 – 2023. Detta borde givetvis ha kommunicerats till alla medlemmar i föreningen omedelbart och styrelsen kan inte annat än beklaga att så inte har skett.

This entry was posted in Nyheter. Bookmark the permalink.