Gemensamma resurser

 

Gym finns i Hus 3, Hg 49 ingång södra gaveln.

Bastu finns i Hus 3, Hg 49 ingång södra gaveln.

Hobbyrum  finns i Hus 3, Hg 49 ingång södra gaveln.

I hobbyrummet finns hyvelbänk, arbetsbänk med skruvstycke och eluttag. Verktyg måste du ta med själv. Viktigt är att du städar efter dig när du lämnar lokalen. Störande arbete får inte utföras efter kl 20.00. För att få tillträde till hobbyrummet måste din tagg aktiveras för hobbyrummet. Skicka ett mejl till uppsalahus14@gmail.com och uppge ditt lägenhetsnummer samt de fyra sista siffrorna på den tagg du önskar använda för tillträde till hobbyrummet.

Bord och stolar (hopfällbara) finns att låna. Kontakta fastighetsskötarna.

Bredband. Föreningen har installerat bredband till alla lägenheten, läs mer om detta under fliken Bredband.

Cykelpump, kompressordriven, finns innanför en lucka vid garage nr 4 (mitt emot Stg 17-19).

Däckförråd, ett begränsat utrymme för däck som inte används finns i hus 12 Hg 3 samt hus 6 Hg 35  Däckförråden är för närvarande (2020-10-01) fullbelagt.
OBS Endast en uppsättning däck (fyra stycken) per lägenhet.

Förråden i trapphusen ska

  • i första hand användas till barnvagnar och barnleksaker, pulkor, barncyklar som används. Alltså inte som långtidsförvaring.
  • i andra hand vuxencyklar som används.

Om inte behov enligt ovan finns kan de användas till annat. Men det är då viktigt att nyinflyttade med behov enligt punkterna ovan ges tillträde till förråden. Det ska alltså inte vara extra förråd för enskilda personer.

Kabel TV Tele2. Grundutbud ingår i månadsavgiften

Källarförråd (begränsat antal) finns att hyra. Se anslag i trapphus om du vill ställa Dig i kö.

Källarutrymmena används som cykelkällare. I övrigt får inget, varken möbler eller motorer förvaras där. Delar av källarna är också skyddsrum och ska kunna utrymmas inom 24 timmar vid fara.

Lägenhetsnycklar, Extra nycklar beställs hos fastighetsskötarna. Varje lägenhet har tilldelats två (2) taggar till soprum, bastu, gym samt källaringångar.

Taggar till soprum/källaringångar/Gym samt bastu.
Om du behöver fler taggar går det att beställa till en kostnad av 50:-/st-
Använd denna blankett för beställning av Extrataggar

Parkeringsplats/motorvärmare/garage. Det är förbjudet att hyra ut eller låna ut parkeringsplats eller garage. Garaget är till för att parkera bilar och inte som ett extra förråd. Vi har en lång kö till garage.  Det är förbjudet att parkera utanför garageportarna. Man får endast parkera på markerad parkering. Se anslag i trapphus om du vill ställa dig i kö. Läs här om Regler för parkering

Sophus. Kommunen har ålagt föreningen att sortera soporna. Tre sophus finns inom föreningen. I dessa finns kärl för tidningar, komposterbart, brännbart, wellpapp, pappersförpackningar, glas, metall, hårdplast, batterier och glödlampor. Sopor (grovsopor) som inte får plats i de angivna kärlen  får den boende själv transportera bort till någon av kommunens återvinningsstationer.  Se anvisningar och karta på dörrar till sophusen. Ställ absolut inga sopor på golvet i sophuset.

Trapphusen. Alla lampor i trapphusen har bytts ut mot energisnåla lampor. Lamporna tänds automatiskt vid mörkrets inbrott och slocknar när det dagas.

Trapphuset är utöver en förbindelse till lägenheterna, även en utrymningsväg. Utrymningsvägar ska hållas fria från brännbara eller hindrande föremål.

Barnvagnar, cyklar, ute-leksaker eller möbler får således inte förvaras i trapphusen.  

Tvättstugorna endast till för de boende i Brf Uppsalahus nr 14.

Till lägenheten hör en låscylinder för att boka tid i tvättstugan. Kom ihåg att ta bort/flytta cylindern om du inte tänker boka ny tid så att den inte hindrar andra att boka den aktuella tiden. Tvättstugorna bokas för passen enligt anslag i tvättstugorna. Man får inte ta en tid som bokats av någon annan.

Utrustningen får endast användas enligt instruktioner och får inte avlägsnas från tvättstugorna. Tvättstugorna städas av dig efter avslutad tvätt.

Torkrum disponeras alltid en timme efter tvättidens slut, mangelrummet passet efter det egna tvättpasset. Tvättmaskiner och manglar stannar kl 20.00.

Tvätta inte mattor och annan tung tvätt i tvättmaskinerna. Använd i stället Grovtvättstugan, Stagneliusgatan 15.