Diverse

OHYRA. Om någon form av ohyra skulle uppträda i lägenheten är du skyldig att genast kontakta fastighetsskötarna. Bekämpningen av ohyra är kostnadsfri.

FÖNSTER. Alla fönster har bågar av hård plast och är av 3-glastyp. Gnider man mycket på fönsterbågen kan statisk elektricitet uppstå, dvs de kan dra åt sig smuts.Starka kemiska lösningsmedel ska man inte torka fönsterbågarna med, det skadar ytan. Vissa fönster går att dela på sedvanligt sätt, andra är fasta.  Se Bruksanvisning fönster.

VATTENBESPARING  På grund av de höga kostnaderna för vatten och uppvärmning av vattnet har föreningen infört ett besparingsprogram som dock inte skall sänka standarden för våra boende. Perlatorer (vattenutkastsilar), duschslangar med munstycken och insatser i toalettstolarna får inte avlägsnas eller bytas ut om man inte byter till snålspolande alternativ.

OMBYGGNAD  Vid en  ombyggnad/renovering i en lägenhet kan påbörjas skall tillstånd inhämtas från styrelsen. Det ske genom att lämna in en ansökan om tillstånd för ombyggnad och renovering som kan laddas ner här. Blankett ombyggnad