Avgiftshöjning

Med anledning av den kommande renoveringen av kall och varmvatten stammarna, radiatorbyten och elsanering har styrelsen beslutat att höja avgifterna (hyrorna) för lägenheterna med 3 % fr.o.m. 1 januari 2021.

This entry was posted in Nyheter. Bookmark the permalink.