Vad blev resultatet av parkeringsreformen?

Under våren beslutade styrelsen att ändra fördelningen av  föreningens bilplatser och tillämpa principen att En lägenhet med en bil ger möjlighet till en bilplats. Bakgrunden var att medan en del medlemmar helt saknade parkeringsplats så förfogade andra över två bilplatser – ofta trots att man bara hade en bil.

Alla som hade två bilplatser fick därför en av platserna uppsagd av föreningen. Hade man både garage och p-plats så var det p-platsen som sades upp. Uppsägningstiden var tre månader och den som hade två bilar kunde ansöka om att få behålla sin plats nr 2. Sammanlagt sades 56 bilplatser upp.

Beslutet väckte helt naturligt många reaktioner bland föreningens medlemmar. Många var positiva, men en hel del kritik och klagomål framfördes också. Nu är pusslet lagt och resultaten kan summeras. Så här blev det:

–         Alla i kön med Prio1 (har en bil men ingen parkering) har fått en plats

–         Alla som fick en plats uppsagd men har två bilar har fått tillbaks sin plats nr 2

–         Alla övriga i kön med Prio2 (har en plats och önskar en till) som visat sig ha två bilar har också fått en andra plats.

Kort sagt: Ingen medlem står längre i kö för att få en bilplats.

Ovanstående situation gäller från och med 1 augusti. Kontrakt skickas ut från Riksbyggen till respektive medlem. Därutöver har föreningen nu ett mindre antal (färre än tio) helt lediga platser som vi en tid framöver  behåller som buffert så att kön inte återuppstår omedelbart igen. För den händelse dessa platser skulle förbli lediga även mot slutet av året har styrelsen samtidigt börjat sondera olika idéer om hur dessa platser i så fall skulle kunna nyttjas. Något vi i så fall givetvis återkommer till.

This entry was posted in Nyheter. Bookmark the permalink.