NYA BOKNINGSRUTINER FÖR TVÄTTSTUGAN HEIDENSTAM 1

Bokningen av tvättstugan Heidenstamsgatan 1-3 har krånglat sedan en tid. Boende som bokat tid har plötsligt blivit av med denna därför att passet markerats som ”Ledigt” i systemet.

Orsaken är att visningsbadrummet för stamrenoveringen finns i samma källare. Detta innebär att även andra medlemmar än de som bokat tvättpass besöker denna källare och därmed går in via den tagglåsförsedda källardörren. Detta verkar systemet tyvärr inte klara av.

Så länge stamrenoveringen pågår kommer därför den vanliga bokningen nu att kombineras med en lista vid tvättstugedörren. För att vara säker på din bokade tid – boka alltså både i systemet (via tavlan eller på Nätet) och manuellt på listan vid dörren.      

Därmed hoppas vi att problemet ska vara löst…för den här gången!          

This entry was posted in Nyheter. Bookmark the permalink.