Radonmätning

Under mars och april månad kommer en kontrollmätning av radon att utföras i ett antal utvalda lägenheter där radonhalten låg över den tillåtna nivån vid tidigare mätningar.

 

This entry was posted in Nyheter. Bookmark the permalink.