Avflyttningsbesiktning

Från och med den 1 januari 2018 kommer Riksbyggen att genomföra avflyttningsbesiktning innan lägenhet överlåts vid en försäljning. Avflyttningsbesiktningen genomförs för att föreningen vill säkerställa att de saker föreningen ansvarar för enligt stadgarna är i bra skick samt att inga ändringar genomförts i lägenheten som försämrar husets funktion. Den överlåtande bostadsrättsinnehavaren blir kontaktad av Riksbyggen för att boka en tid innan överlåtelsen behandlas. Eventuella brister där bostadsrättsinnehavaren har underhållsansvaret enligt föreningens stadgar skall åtgärdas på bostadsrättsinnehavarens bekostnad.

This entry was posted in Nyheter. Bookmark the permalink.