PARKERINGSPLATSER LOTTAS UT

Nu lottar föreningen ut åtta parkeringsplatser på tillfälliga kontrakt!

 På onsdag den 27 oktober kl 19:00 på föreningens expedition lottar vi ut åtta parkeringsplatser. Alla med tillträde den 1 november.

Platserna är av typen Prio 3 eller ”tillfälliga platser”, dvs med kontrakt som kan komma att sägas upp på tre månaders tid enligt de nya bilplatsreglerna.

Bakgrunden är att det inte längre finns några köer (förutom till garagen) och att vi för tillfället har elva platser lediga. Tre av dessa behåller vi som buffert för Prio 1 och Prio 2 så att kön inte genast återuppstår, och resten lottas ut som tillfälliga platser.

Alla boende som uppfyller de grundläggande kraven för att få kontrakt kan delta i lottningen. Personlig närvaro gäller. Kan man inte själv delta går det bra att skicka ett ombud med fullmakt.

Välkomna!/Styrelsen

 —————————————————————————

Ur föreningens bilplatsregler:

  •  För att få kontrakt på en bilplats måste man vara medlem i föreningen, vara skriven och bo här samt inneha bil. Familjemedlem som är skriven på samma adress, som bor här och innehar bil är också behörig att ansöka om en bilplats.
  • Den bil som parkeras ska vara ens egen eller ha tydlig anknytning till boende medlem eller boende familjemedlem. Det är således tillåtet med firmabil som man själv använder eller bil som tillhör ett företag ägt av medlemmen eller anhörig som är skriven och bor i lägenheten.

(….)

Föreningens bilplatser fördelas efter tre olika prioriteringsgrader.

  • I första hand (Prio 1) kommer alltid boende medlem eller boende anhörig som har en bil men ingen bilplats. Vid ny ansökan ska fordonets registreringsnummer anges.
  • I andra hand (Prio 2) kommer boende medlem eller boende anhörig som har två bilar men endast en bilplats. Vid ansökan om plats nr 2 ska alltid båda bilarnas registreringsnummer anges.
  • I tredje och sista hand (Prio 3) kommer boende medlemmar och/eller anhöriga som kan ha andra skäl än ovanstånde att ansöka om ett bilplatskontrakt. För kontrakt som beviljas utifrån Prio 3 gäller särskilda villkor enligt nedan.

Särskilda villkor för platser som tilldelas enligt Prio 3

  • Alla kontrakt som beviljas under Prio 3 är per definition tillfälliga och blir automatiskt uppsagda om någon medlem som uppfyller kraven enligt Prio 1 eller Prio 2 ansöker om en bilplats. Uppsägningstiden är tre (3) månader.
  • Medlem som redan innehar en plats för firmabil (se definition ovan) kan inte tilldelas en bilplats under Prio 3 för ytterligare en sådan bil.
  • I övrigt gäller att medlem som är skriven och boende i föreningen kan ansöka om bilplats under Prio 3 utan att ange något särskilt skäl. Dock ska bilens registreringsnummer alltid anges och samtliga villkor som gäller övriga bilplatser måste uppfyllas även här.

Tilldelning och uppsägning av platser enligt Prio 3

Tilldelningen av platser enligt Prio 3 sker genom lottning. Alla intresserade medlemmar som uppfyller villkoren deltar direkt (eller skickar ombud) till utlyst lottdragning på föreningens expedition. Varje dragen lott ges ett nummer i stigande ordning – vilket sedan utgör grunden för i vilken ordning framtida uppsägningar ska ske. Lägst nummer (första dragna lotten) sägs upp sist.

 ./.

This entry was posted in Nyheter. Bookmark the permalink.