Viktiga nyheter angående våra tvättstugor

Nu när det nya bokningssystemet (förhoppningsvis!?) börjat fungera ordentligt så är det hög tid att informera om några nya regler som följer med detta:

  • Man har endast tillgång till tvättstugan om man har en bokad tid, annars är dörren låst
  • Man kan boka i valfri tvättstuga inom föreningen och har då tillgång till den tvättstugan under den tid man bokat
  • Bor man inte i samma byggnad så kommer man in via den röda ytterdörren till källaren
  • Har man inte gått in i tvättstugan inom en halvtimme efter det att den bokade tiden börjat så avbokas man och tvättstugan blir ledig för annan boende att boka
  • Den bokade tiden gäller för såväl tvätt som torkning och mangling; dvs när tiden är slut har man inte längre tillgång till något av dessa utrymmen.

Ovanstående ordning bygger på erfarenheterna från en rad andra föreningar och vi hoppas att det ska fungera bra även hos oss. Samtidigt kan ju behoven variera mellan föreningarna, varför vi förstås är öppna för kommentarer och förslag angående tänkbara justeringar. Lägg en lapp i föreningens brevlåda (Stagneliusgatan 15) eller skriv till oss på mejladress <uppsalahus14@gmail.com>.

Många hälsningar/Styrelsen

This entry was posted in Nyheter. Bookmark the permalink.