Besiktning av våra garage

Sedan i fredags (15 oktober) genomförs en besiktning av våra garage, där det anlitade företaget (Bjerking AB) även gör stickprov, dvs inspekterar en del enskilda portar och garageplatser. Arbetet har upphandlats av styrelsen och avsikten är att vi ska få en utomstående och professionell bedömning av hur det står till med våra 110 garageplatser som numera är ganska ålderstigna. Detta för att vi ska kunna besluta om nödvändiga åtgärder på kort sikt samt för att börja diskutera och planera för framtiden. Den tekniska genomgången omfattar:

  • Portar inklusive mekanism och fjädrar
  • Stomme
  • Väggar, invändigt och utvändigt
  • Tak, invändigt och utvändigt
  • Grund/golv
  • Regnvattenavledning
  • Yttre bedömning av el

Rapporten blir klar under november månad och de viktigaste slutsatserna kommer att redovisas här på hemsidan.

This entry was posted in Nyheter. Bookmark the permalink.