SNABBKÖ TILL LEDIGA PARKERINGSPLATSER!!

Nu öppnar vi en snabbkö till åtta parkeringsplatser. Först till kvarn…

Bilplatser av typen Prio 3 har kontrakt som kan komma att sägas upp på tre månaders tid enligt de nya bilplatsreglerna. Alla boende som uppfyller de grundläggande kraven för att få kontrakt på en p-plats kan anmäla sig till kön. (För villkoren, se vidare nedan.)

Vill du ha en sådan plats – nu har du din chans! Tillträde för alla platserna är 1 november.

Kön öppnar imorgon fredag 29 okt kl 09:00.

Vill du ställa dig i kön, skicka ett SMS till 0708/640 123 med ditt namn, lägenhetsnummer och bilens registreringsnummer. (Telefonsamtal fungerar inte, endast SMS.)

Först till kvarn får mala – platserna fördelas i den turordning vi fått in anmälan. När platserna är slut stängs kön. Alla som fått en plats underrättas omgående./Styrelsen 

 —————————————————————————

Ur föreningens bilplatsregler:

  •  För att få kontrakt på en bilplats måste man vara medlem i föreningen, vara skriven och bo här samt inneha bil. Familjemedlem som är skriven på samma adress, som bor här och innehar bil är också behörig att ansöka om en bilplats.
  • Den bil som parkeras ska vara ens egen eller ha tydlig anknytning till boende medlem eller boende familjemedlem. Det är således tillåtet med firmabil som man själv använder eller bil som tillhör ett företag ägt av medlemmen eller anhörig som är skriven och bor i lägenheten.

(….)

Föreningens bilplatser fördelas efter tre olika prioriteringsgrader.

  • I första hand (Prio 1) kommer alltid boende medlem eller boende anhörig som har en bil men ingen bilplats. Vid ny ansökan ska fordonets registreringsnummer anges.
  • I andra hand (Prio 2) kommer boende medlem eller boende anhörig som har två bilar men endast en bilplats. Vid ansökan om plats nr 2 ska alltid båda bilarnas registreringsnummer anges.
  • I tredje och sista hand (Prio 3) kommer boende medlemmar och/eller anhöriga som kan ha andra skäl än ovanstånde att ansöka om ett bilplatskontrakt. För kontrakt som beviljas utifrån Prio 3 gäller särskilda villkor enligt nedan.

Särskilda villkor för platser som tilldelas enligt Prio 3

  • Alla kontrakt som beviljas under Prio 3 är per definition tillfälliga och blir automatiskt uppsagda om någon medlem som uppfyller kraven enligt Prio 1 eller Prio 2 ansöker om en bilplats. Uppsägningstiden är tre (3) månader.
  • Medlem som redan innehar en plats för firmabil (se definition ovan) kan inte tilldelas en bilplats under Prio 3 för ytterligare en sådan bil.
  • I övrigt gäller att medlem som är skriven och boende i föreningen kan ansöka om bilplats under Prio 3 utan att ange något särskilt skäl. Dock ska bilens registreringsnummer alltid anges och samtliga villkor som gäller övriga bilplatser måste uppfyllas även här.
This entry was posted in Nyheter. Bookmark the permalink.