ÅRSSTÄMMAN UPPSKJUTEN PÅ GRUND AV COVID

Föreningens årsstämma skjuts upp till den 22 februari

Den senaste tiden har smittspridningen av Covid-19 återigen ökat dramatiskt och myndigheterna har nyligen utfärdat nya restriktioner och rekommendationer, inte minst vad gäller sammankomster av olika slag.

Efter samråd med smittskyddsläkaren i Region Uppsala och andra instanser, har styrelsen beslutat att vår förestående årsstämma (annonserad till den 1 februari) ska skjutas upp. Detta för att inte bidra till den allmänna smittspridningen och inte utsätta våra medlemmar för en ökad smittorisk.

Nytt datum för stämman blir tisdagen den 22 februari. Vi hoppas på det bästa men följer förstås samtidigt hur det hela utvecklas och  återkommer om det skulle bli nya förändringar.

 Styrelsen

This entry was posted in Nyheter. Bookmark the permalink.