Årsmötesprotokollet kan nu läsas via Riksbyggens portal

Som tidigare meddelats finns protokollet från vår senaste årsstämma (som ägde rum i två delar, den 22 feb respektive 15 mars) tillgängligt för medlemmar att läsa på föreningens expedition. (För läsning på plats, kontakta vår vicevärd, Peter Sundgren.)

För att ytterligare underlätta tillgängligheten beslutades vid  styrelsemötet den 2 maj att protokollet skulle kunna läsas även digitalt. Protokollet har därför nu laddats upp på Riksbyggens portal, som alla medlemmar har tillgång till.

Man går då in på följande webbadress: mitt.riksbyggen.se. Där identifierar man sig med BankID och kommer då in på startsidan. Väl inne väljer man fliken ”Min förening” och under denna tar man ”Dokument” – där ligger protokollet. (Under en viss tid framöver finns protokollet synligt också som ”Nyhet”, på nedre delen till höger på själva startsidan.)

God läsning! önskar styrelsen.

This entry was posted in Nyheter. Bookmark the permalink.