FÖRENINGENS BILPLATSREGLER HAR JUSTERATS

Vid styrelsemötet den 2 maj godkändes en uppdaterad version av våra regler för föreningens bilplatser. 

De huvudsakliga förändringarna skedde i konsekvens med vad som beslutats vid den senaste årsstämman.

Därutöver beslutades att uppsägningstiden för parkeringsplatser man fått under kategorin Prio 3 skulle reduceras från tre (3) månader till en (1) månad. Skälet till denna förändring är att det sedan en tid inte längre finns några lediga platser, varför nyinflyttade medlemmar annars skulle kunna få vänta ett helt kvartal. En snabbare rörlighet kan därför behövas.

De fullständiga bilplatsreglerna finns under fliken ”Gemensamma resurser”, i anslutning till avsnittet om parkeringsplatser.

This entry was posted in Nyheter. Bookmark the permalink.