FARLIGT ATT LADDA ELBILAR I VÅRA VANLIGA UTTAG!!

Det är absolut förbjudet att ladda elbilar i våra vanliga uttag för motorvärmare eller i garagen!!

Vi vet att efterfrågan på laddplatser har ökat och arbetar nu (enligt beslut vid den senaste årsstämman) på att inrätta ett antal laddplatser vid våra parkeringar utmed Heidenstams- och Stagneliusgatan.

Målsättningen idag är att vi till hösten ska ha åtminstone fyra laddplatser att erbjuda våra medlemmar – två på vardera gatan. Dessa kommer mot en särskild avgift att vara tillgängliga för alla medlemmar som ansöker om att kunna ladda sin bil. Dvs platserna kommer inte att hyras ut månadsvis utan ska användas för en laddning i taget. Mer om detta senare i år, när alla detaljer är klara.

MEN IDAG ÄR DET VIKTIGT PÅPEKA ATT DET ÄR ABSOLUT FÖRBJUDET ATT LADDA ELBILAR I UTTAGEN VID ELSTOLPARNA OCH I GARAGEN!

Det kan nämligen leda till överhettning och brand. I ett fall häromåret brann ett helt boningshus ned till följd av sådan laddning och myndigheterna avråder idag från att använda uttag som inte är särskilt utformade för billaddning.

Ser du någon bil som ändå laddas på detta sätt inom vårt område – kontakta då vår vicevärd (eller någon i styrelsen) och berätta vilken plats det gäller. TACK!

This entry was posted in Nyheter. Bookmark the permalink.