Nu tar vi bort alla värmefläktar i garagen!

Värmefläktarna är gamla, drar mycket el och garagen är inte välisolerade. Det har blivit dyrt. Förra året gick det åt 92 tusen kWh! Det är dags att spara.

Kommer det nya värmefläktar istället?, undrar kanske någon. Svaret är att vi för tillfället inte ser någon ekonomisk möjlighet till detta. Tar vi bort detta väldiga elslöseri så kanske vi slipper höja avgifterna för våra garage och parkeringsplatser. Men pengar till nyinvesteringar för garagen – som saknar en bra isolering och även dras med en rad andra ålderskrämpor – finns idag inte.

Större åtgärder när det gäller garagen får därför (tyvärr) vänta. Däremot ska vi se över ventilationen i de garagelängor där detta behövs. Vidare har vi nyligen låtit besiktiga elen i garagen och genomfört reparationer som bedömts vara akuta. Och arbetet med att trycka på kommunen att installera laddplatser på deras  parkeringar i närområdet är igång, liksom förberedelserna för att skaffa fyra egna laddplatser.

Vill du kanske ha en av fläktarna?  Kontakta då vår vicevärd Peter.

OBS! fläktarna är av olika fabrikat och många är gamla. Först till kvarn får bästa fläkten!

This entry was posted in Nyheter. Bookmark the permalink.