HUSNUMMERBELYSNING

I ett försök att få en bättre belysning av gårdarna har det gjorts en provmontering av husnummerbelysningen på Heidenstamsgatan 37. Det är två olika ljusstyrkor vi provar. På framsidan, ingången mot körbanan, sitter en LED-lampa med ett ljusflöde på ca 2 300 Lumen och på baksidan, porten mot uteplatsen, sitter en LED-lampa med ett ljusflöde på ca 1 100 Lumen. När du har vägarna förbi Hg 37 ber vi dig att titta och jämföra med den gamla och de nya. På kupan kommer det att sitta siffror med portnummer. Samma typ av belysning är planerat att monteras även på sophusen och i källarnedgångarna. Styrelsen tar tacksamt emot kommentarer.
This entry was posted in Nyheter. Bookmark the permalink.