SENASTE NYTT OM PASSAGE- OCH BOKNINGSSYSTEMET

Dagens samtal med chefer & tekniker på ByggBeslag har lett till följande resultat:

 1. Portarna

Från och med imorgon, tisdag 12 oktober, kommer portarna att vara öppna från kl 07:00 till kl 20:00. Dagtid behövs alltså ingen tagg eller nyckel; kvällstid kan man öppna porten  med den gamla nyckeln. (Tidningsbuden kommer in före kl 07:00 med sina taggar, de fungerar.) Detta kommer att gälla tills problemen är lösta och vi garanterat vet att alla taggar liksom porttelefonerna fungerar. Detta blir troligen klart till nästa vecka, men inte helt säkert. Vi aviserar förstås innan passagesystemet (återigen) tas i bruk.

2. Bokning av tvättstugorna

Från och med onsdag morgon den 13 oktober ska alla ha fått behörighet med sin tagg att boka tvättstugetid via bokningstavlan i trapphuset. Första datum med bokningsbara tvättpass är måndagen den 18 oktober, eftersom det gamla systemet med cylinderlås fortsätter att gälla t.o.m. söndagen den 17 oktober.

3. Bokning av tvättstuga för boende i evakueringslägenheterna

Boende i evakueringsbodarna kommer visserligen inte in i det egna trapphuset – men man kan boka tvättid från vilken skärm som helst. Prova alltså (fr.o.m. onsdag 13 okt) i närmaste port, det ska fungera.

4. Internetbokning

Instruktioner om hur man kan boka via Internet – dvs med hjälp av en smart telefon, läsplatta eller dator – kommer så snart vi sett att allt fungerar.

Många hälsningar/Styrelsen

Posted in Nyheter | Kommentering avstängd

Många problem med det nya lås- och bokningssystemet…

LÅT OSS TALA KLARSPRÅK om låseländet:

Just nu är det (alltför!) många problem med det nya lås- och bokningssystemet. Vi i styrelsen förstår mer än väl den irritation och ilska som många boende känner när man drabbas av portar och bokningssystem som inte fungerar. Vi gör allt vi kan och mer därtill för att det hela ska vara löst så snart som möjligt. Men tyvärr har det ansvariga företaget (ByggBeslag AB) hittills inte levt upp till det man lovat – vare sig när det gäller datum för när det hela ska vara i drift eller förmåga att snabbt åtgärda strul och felaktigheter.

På måndag (11 okt) kommer vi att ta upp frågan med ByggBeslags ledning och i första hand begära omedelbar förstärkning till företagets enhet Uppsala.

Så snart vi har ny och pålitlig information om tider och annat så delar vi denna på hemsidan och på trapphusskärmarna. För tillfället gäller följande (ersätter tidigare information):

1. Det nya bokningssystemet till tvättstugorna mm fungerar inte. Om detta inte kan lösas under kommande vecka så kommer det gamla systemet med låscylindrarna att fortsätta användas även efter den 18 oktober. Besked om detta kommer i början av nästa vecka.

2. Portelefonerna fungerar inte heller (!), inte för någon. Vi undersöker nu möjligheten att tillfälligt återgå till vad som tidigare gällde, dvs portarna öppna dagtid, låsta nattetid. Besked om detta kommer på måndag-tisdag (11-12 okt). OBS! att portarna fortfarande kan öppnas med den ”gamla” nyckeln.

Vi hoppas på medlemmarnas stöd och förståelse för vårt arbete i den här mycket speciella och påfrestande situationen. När det hela väl är löst ska vi förstås också förhandla med företaget om ekonomisk ersättning till föreningen.

Många hälsningar/Styrelsen

Posted in Nyheter | Kommentering avstängd

TILLÄGG om det nya bokningssystemet för tvättstugorna

Bokningar med låscylinder i tvättstugorna fungerar t.o.m. 17 oktober

Som vi tidigare berättat så tas det nya bokningssystemet för tvättstugorna i bruk måndagen den 4 oktober. Från och med den dagen bokar man via informationstavlan i trapphuset. Bokningar som gjorts med de gamla låscylindrarna kan användas fram till och med söndagen den 17 oktober. Dagen därpå (måndagen den 18 oktober) tas de gamla låsen till tvättstugedörrarna bort och man kan därefter endast komma in med sin tagg och på den tid man bokat i systemet.

Inom kort kommer vi också att ordna så man kan boka via Internet, dvs via sin dator, platta eller smarta telefon. Vi återkommer snart och berättar mer om detta.

Posted in Nyheter | Kommentering avstängd

PÅMINNELSE: SISTA DAGEN FÖR MOTIONER TILL ÅRSSTÄMMAN ÄR DEN 30 SEPTEMBER

NYHET-NYHET-NYHET-NYHET!!

Medlem som vill lämna in motion till föreningens Årstämma (äger rum i januari) måste enligt stadgarna lämna in denna före 1 oktober.

Efter samråd med Riksbyggens jurist har styrelsen beslutat att även om motionen måste lämnas in senast den 30 september så kan innehållet kompletteras fram till den 15 oktober. Det betyder att medlem som har ett angeläget förslag först kan skicka in detta med en mycket kort beskrivning (före 1 okt) – och sedan kan återkomma med en mer  komplett beskrivning ända fram till den 15 oktober.

Motioner sänds till föreningens mejladress (uppsalahus14@gmail.com) eller läggs i brevlådan Stagneliusgatan 15.

Styrelsen för Brf Uppsalahus 14

Not:
Styrelsen avser vid stämman föreslå stadgeändring så motionstiden blir längre, men än så länge är detta (tyvärr) vad som gäller.

Posted in Nyheter | Kommentering avstängd

Nya regler för föreningens bilplatser äntligen klara!

I samband med att parkeringsreformen inleddes i våras utlovade styrelsen att det snart (till 1 augusti) skulle komma nya regler för föreningens bilplatser (garage och p-platser). Så blev det dock inte, eftersom arbetet visade sig vara betydligt mer komplicerat än vad vi trodde. Å ena sidan ville vi ha enkla, tydliga och inte alltför långa regler, men å andra sidan visade diskussionen (inte minst i samband med omfördelningen av bilplatser) att det var ganska många aspekter som borde täckas in och som hittills inte hade funnits med i våra gällande regler.

Arbetet är nu klart och de nya reglerna (2 sidor) antogs av styrelsen den 15 september. Efter några språkliga justeringar är de nu klara att spridas och kommer under veckan som börjar den 27 september att delas ut i brevlådorna. Redan idag finns de dock tillgängliga via länken här på hemsidan.

De viktigaste nyheterna är följande:

 • Vi definierar nu tydligt vem som är behörig att få kontrakt på en bilplats
 • Den bil som vanligen parkeras ska ha en tydlig anknytning till kontraktsinnehavaren
 • Vi reglerar vad som gäller för firmabilar
 • Fordon som är särskilt långa eller breda kan anvisas särskilda platser (nya, just uppmålade)
 • Behörig medlem/lägenhet med en bil innebär högsta prioritet (Prio 1)
 • Behörig medlem/lägenhet med två bilar räknas som Prio 2
 • Platser som ej efterfrågats av medlemmar med Prio 1 eller Prio 2 kan hyras ut tillfälligt (Prio 3)
 • Sådana platser (Prio 3) sägs upp (3 mån uppsägning) om de efterfrågas enligt Prio1 eller Prio 2

Antalet platser som kan hyras ut enligt Prio 3 är begränsat och är för tillfället cirka 8 stycken. Eftersom efterfrågan på dessa platser antagligen är större än tillgången så har vi diskuterat länge hur fördelningen skulle göras så rättvis som möjligt. Resultatet blev att platserna kommer att fördelas med lottens hjälp, i närvaro av alla som efterfrågar en sådan plats. Detta ger alla samma chans och borgar för transparens. Datum för utlottningen är ännu inte bestämt (en del omflyttningar ska först göras) men blir troligen under oktober månad.

Exakt datum för utlottningen och mer om hur det kommer att gå till meddelas i god tid.

Den kompletta texten till de nya bilplatsreglerna finns i länken nedan.

Föreningens_bilplatsregler_15_sep_2021_antagna

 

Posted in Nyheter | Kommentering avstängd

Öppet hus

Öppet Hus1

              Nästa Öppet Hus blir                      onsdagen 29 september kl 18. Vi träffas som vanligt i lokalen, Stagneliusgatan 15. Välkomna med frågor, idéer och annat! Styrelsen

 

Posted in Nyheter | Kommentering avstängd

Nytt från ComHem om tv-kanalerna

Den planerade förändringen där TV1O ersätter TV6 i grundutbudet som tidigare aviserats skjuts framåt i tiden och sker tidigast den 30 oktober.

Posted in Nyheter | Kommentering avstängd

Senaste nytt om lås- och passagesystemet

Nu installeras de nya lägenhetslåsen och snart tas det  nya passage- och bokningssystemet i bruk!

 1. LÄGENHETSLÅSEN

Nu är det snart dags för byte av låsen i lägenheterna. Bytet kommer ske mellan den 22 och 24 september. För att genomföra arbetet (som tar cirka en halvtimme per lägenhet) använder vi oss antingen av den nyckel som ni lämnat in till oss när ni fick de nya nycklarna eller så måste ni befinna er hemma under dagtid. Den nyckel vi fått av er lämnas av oss i lägenheten när arbetet är klart.

OBS! att det är viktigt att behålla de gamla nycklarna eftersom dessa fortsatt kommer att användas till postfacken. Vi påminner er även om att ha de nya nycklarna med er om ni åker hemifrån den 22-24 september. Detta så ni inte riskerar att vara utlåsta när er lägenhet fått ett nytt lås.

2. PASSAGE- OCH BOKNINGSSYSTEMET

Arbetet med driftsättning av det nya passersystemet i alla portar är nu nästan klart. Från och med måndagen den 4 oktober kommer systemet vara i drift och portarna kommer då att vara låsta dygnet runt. Inpassering sker därefter endast med de nya plastbrickorna (taggarna) eller genom att ringa på porttelefonen.

Samtidigt kommer också det nya bokningssystemet för tvättstugorna att tas i bruk. Bokning sker då vid de nya informationsskärmarna i respektive portuppgång där man identifierar sig med sin tagg. En bruksanvisning kommer att finnas på föreningens hemsida samt intill informationstavlan i varje portuppgång. Inpassering till tvättstugan kan endast ske under bokad tid och med den personliga taggen.

Har ni frågor är ni välkomna att kontakta Byggbeslag:

Tel: 010 163 68 00

Mejl: <Info.uppsala@byggbeslag.se>

 

Posted in Nyheter | Kommentering avstängd

Nya nycklar och taggar

Snart dags att hämta dina taggar till passersystemet och nycklar till det nya låset i din lägenhetsdörr!
Snart kommer äntligen vårt nya passersystem att tas i bruk. Portarna blir då låsta dygnet runt och man kan endast komma in med den nya plastbrickan (taggen) eller genom att ringa på porttelefonen. De nya taggarna används också för att boka och komma in i tvättstugan, bastun m.m.

Under perioden 22 till 24 september kommer också låsen till våra lägenheter att bytas ut till en modernare och säkrare variant.  Alltså är det snart dags att hämta ut dina taggar och nya lägenhetsnycklar!

 Varje lägenhet får kostnadsfritt 3 st taggar och 3 st nycklar. Behöver man flera så går det bra att beställa mot en kostnad av 245 kr/nyckel och 200 kr/tagg. De nya taggarna och nycklarna hämtas ut antingen i föreningens lokal (vid två tillfällen i september) eller i Byggbeslags butik.

Uthämtning av taggar och nycklar i föreningens lokal (Stagneliusgatan 15, i källaren vid tvättstugan) sker vid följande tider:

 • Tisdagen den 7 september kl 17-19.
 • Tisdagen den 14 september kl 17-19.

Uthämtning kan också göras från den 7 september i Byggbeslags butik på Kungsgatan 107, Kungshörnet (må-fre kl 07-16, lunchstängt kl 11-12).

Legitimation måste uppvisas vid uthämtningen. Kan du inte själv gå så kan du skicka ett ombud med fullmakt och bådas legitimation. (Ett fullmaktsformulär kommer lämnas i era brevlådor)

OBS! En nyckel till ditt nuvarande lägenhetslås ska lämnas in när du hämtar ut de nya nycklarna. Detta för att hantverkarna enkelt ska kunna byta låsen. Vill du hellre vara hemma så går det också, men vi kan tyvärr bara ange vilken dag bytet kan ske, inte något klockslag.

Behöver du extra taggar eller nycklar (förutom de tre som ingår som standard) så måste du själv beställa dessa.   Betalning för detta kommer på månadsavin från Riksbyggen.

För att beställa skickar du ett mejl Byggbeslag där du anger följande:

 • Ditt namn och adress
 • Antal nycklar och/eller taggar du beställer
 • Ange alltid att du bor i Brf Uppsalahus 14

Mejlet skickar du till denna adress: info.uppsala@byggbeslag.se

Det nya passersystemet innehåller inte bara en läsare för dina plasttaggar utan också en porttelefon som kan användas av besökare. Porttelefonen kommer att kopplas till ett telefonnummer du själv väljer. När en besökare trycker på ditt namn blir du alltså uppringd och kan svara för och bestämma om du vill öppna porten eller inte. (Besökaren ser inte ditt telefonnummer.)

Vilket eller vilka (max två) telefonnummer du vill koppla till porttelefonen bestämmer du själv. För att registrera detta får alla fylla i en blankett i samband med uthämtningen av de nya taggarna och nycklarna. Tänk alltså igenom på förhand vilka telefonnummer ni vill ange.

ATT KOMMA IHÅG:

 1. Snart är det dags att hämta ut nya taggar till portarna och nycklar till din lägenhet (se datum och andra detaljer ovan).

2.  För att hämta ut dessa måste du ha legitimation och en nyckel till ditt nuvarande lägenhetslås om du inte väljer att vara hemma dagen för låsbytet. Du ska också ha bestämt dig för vilket/vilka telefonnummer du vill koppla till porttelefonen för besökare.

3. Skickar du ett ombud så måste denne ha fullmakt och bådas legitimation.

Har ni frågor är ni välkomna att kontakta Byggbeslag Lås & Säkerhet på telefon

010-163 68 00 eller per mejl till info.uppsala@byggbeslag.se.

Posted in Nyheter | Kommentering avstängd

Förändringar i TV-utbudet

Den 15 september återinför vi TV10 i Grundutbudet och i samband med det utgår TV6 den 30 september
Hälsningar från
Tele2
Tele2 och Comhem har gått ihop och heter nu Tele2
Posted in Nyheter | Kommentering avstängd