I ÅR BLIR DET ÄNTLIGEN SOMMARFEST IGEN!

Vid styrelsemötet den 2 maj beslutades att vi skulle återuppta traditionen med sommarfest, nu när pandemin äntligen är över (eller åtminstone har tagit en rejäl paus).

DATUM BLIR LÖRDAGEN DEN 11 JUNI, med start kl 14.

Vi hoppas förstås på din hjälp, så vi kan ordna:

 • tipspromenad
 • lekar för barnen
 • grillning
 • kaffe med tilltugg
 • samt kanske mer därtill!

Festsamordnare är Adisa Pehadzic. Alla som kan och vill hjälpa till – kontakta henne snarast.  Mejl: <adisa.pehadzic@uppsalahus14.se>.

Posted in Nyheter | Kommentering avstängd

Välkommen att läsa protokollet från årsstämman!

Protokollet från vår långa årsstämma (där del 1 ägde rum den 22 februari och del 2 den 15 mars) är nu justerat och klart sedan några dagar.

Den fullständiga texten finns nu att läsa för våra medlemmar i lokalen, Stagnelius- gatan 15, i källaren (vid tvättstugan). Enklast för att komma in i lokalen är att boka tid med vår vice-värd, Peter Sundgren. Peter nås på telefon 0768 69 5210.

En rapport från stämman med alla beslut angårende medlemmarnas motioner och styrelsens propositioner kommer i nästa nummer av Stagneliusbladet, som delas ut till påsk.

Posted in Nyheter | Kommentering avstängd

Tvättstugan Heidenstamsgatan 19 nu öppen igen!

Skälet till denna glada nyhet är att tidplanen för stamrenoveringen har förändrats. Därmed skulle det snart bli ont om fungerande tvättstugor, och det under ganska lång tid. Dessutom har många medlemmar aktivt önskat att tvättstugan skulle öppnas igen, åtminstone tillfälligt.

All utrustning är nu på plats, förutom mangeln som har ersatt en trasig sådan i en annan av föreningens tvättstugor.

Vid årsstämman 2021 beslutades att en tvättstuga skulle stängas i samband med stamrenoveringen, både därför att det fanns överkapacitet och därför att det är dyrt att permanent hålla så många tvättstugor i drift.  Någon exakt tidsangivelse fanns dock inte i beslutet, varför det inte möter något hinder att tillfälligt öppna tvättstugan på HG 19 igen. Ett beslut som också många medlemmar har önskat!

Posted in Nyheter | Kommentering avstängd

SNART DAGS FÖR STÄMMAN, DEL 2

Vid vår årsstämma den 22 februari hanns tyvärr inte alla motioner och propositioner med. Stämman ajournerades strax före kl 22:30 – nu är det dags att återuppta mötet och behandla de frågor som inte blev behandlade.

Årsstämman del 2 äger rum tisdagen 15 mars, kl 18-20 (denna gång inte en minut längre!) i Lötenkyrkan. Därefter serveras smörgåstårta (troligen Uppsalas bästa!) och dryck.

(a) Åtta medlemsmotioner kvarstår att behandla. Bland annat dessa: 

 • Individuell mätning och debitering (IMD) av kallvatten
 • Låsbar grind mot Heidenstams Torg
 • Utredning om nya föreningslokaler
 • Punkthus på tennisplanen, förtätning av området
 • Parkeringsreformen och Brfs bilplatsregler

 (b) Tre förslag från styrelsen kvar att besluta om

 • Individuell mätning och debitering (IMD) av varmvatten
 • Utreda om föreningslokaler i den nedlagda tvättstugan
 • Flytta motionstiden närmare årsstämman (stadgeändring)

Stämman startar kl 18 och avslutas senast kl 20. Ärenden som eventuellt kvarstår skjuts upp till årsstämman 2023.

Därefter blir det samkväm med Uppsalas kanske bästa smörgåstårta, kaffe & te!

Anmälan om deltagande (för förtäringen) görs senast den 10 mars. Använd talongen i den utdelade kallelsen (läggs i föreningens brevlåda i källaren Stagneliusg 15) eller mejla till: uppsalahus14@gmail.com. Ange namn, adress och antal personer samt eventuella särskilda önskemål ang förtäringen. Tack!

Vi räknar med dig!

Hjärtligt välkommen! /Styrelsen

Posted in Nyheter | Kommentering avstängd

STYRELSEN HAR NU KONSTITUERAT SIG

Styrelsen har idag – torsdagen den 24 februari – haft sitt konstituerande möte, efter valet av nya ledamöter vid stämman i tisdags. Fördelningen av de poster och funktioner som finns föreskrivna i stadgarna blev som följer:

Ordförande:                Birgitta Andersson

Vice ordförande:      Pierre Fruhling

Sekreterare:               Adisa Pehadzic

Ekonomiansvarig (kassör):   Ludvig Eriksson (vice: Birgitta Andersson)

Därutöver fördelades en rad olika ansvarsområden. Lennart Holmberg utsågs till kontaktperson för Grannsamverkan och till ansvarig för vårt arbete med säkerheten inom området. Fredrik Larsson är vår resursperson på IT-området och ska även samordna utarbetandet av ett informationspaket (en bruksanvisning) till alla som flyttar in.

Alexandra Hedengren är vår byggnadstekniske resursperson och kommer bland annat att delta i styrelsens överläggningar med Riksbyggens Ombyggnadsgrupp. Adisa Pehadzic och Fredrik Larsson ska försöka blåsa liv i gemensamma aktiviteter såsom sommarfester, loppis och annat. För att nu bara nämna en del av de ansvarsområden som fördelades.

Under det kommande arbetsåret ska styrelsen försöka bilda ett antal arbetsgrupper kring olika teman (såsom våra gårdar & grönområden och gemensamma aktiviteter), och därmed få till stånd ett större deltagande från medlemmarna. Hör av er om ni tycker detta verkar roligt och vill vara med – våren är ju trots allt inte längre så hemskt långt bort!

 

 

Posted in Nyheter | Kommentering avstängd

KORTA NYHETER FRÅN ÅRSSTÄMMAN

 • Föreningens årsstämma kännetecknades av många diskussioner, där det tidvis hettade till och ibland låste sig
 • Det blev också en ovanligt lång stämma, bl.a. beroende på det stora antalet motioner (19 stycken) och ett komplicerat styrelseval med många kandidater
 • Stämman inleddes punktligt kl 19 men trots att den pågick till strax före  kl 22:30 så hanns alla motioner och propositioner inte med.
 • Stämman är således inte avslutad, utan endast ajournerad. Stämman kommer därför snart att fortsätta, så alla motioner och propositioner kan behandlas. Ny kallelse kommer inom kort.
 • Valet till styrelsen blev dock klart och här nedan ser du styrelsens sammansättning för arbetsåret 2022:
 • Birgitta Andersson, ordinarie ledamot (1 år kvar)
 • Pierre Fruhling, ordinarie ledamot (1 år kvar)
 • Ludvig Eriksson, ordinarie ledamot (nyvald, 2 års mandat)
 • Adisa Pehadzic, ordinarie ledamot (nyvald, 2 års mandat)
 • Lennart Holmberg, ordinarie ledamot (nyvald, 1 års mandat)
 • Alexandra Hedengren, suppleant (nyvald, 2 års mandat)
 • Fredrik Larsson, suppleant (nyvald, 2 års mandat)

Styrelsen har sitt konstituerande sammanträde på torsdag kväll den 24 februari, då de olika posterna och arbetsuppgifterna kommer att fördelas bland ledamöterna.

Posted in Nyheter | Kommentering avstängd

VÅRT NYA GYM ÖPPNAR PÅ LÖRDAG 12 FEB!!

Nu på lördag öppnar äntligen (tack Ludvig et al!) vårt nya gym. Lokalen är dubbelt så stor som tidigare, den är nymålad och försedd med nytt isolerande golv. Där finns också en rad nya maskiner och ny utrustning att njuta av & pina sig med.

Bokning sker i 2-timmarspass från klockan 07 på morgonen till klockan 21 på kvällen. Man bokar som vanligt, dvs antingen på tavlan i trapphuset eller via internet. Du kan göra två bokningar åt gången. Har du inte börjat ditt pass inom 30 min så faller bokningen bort och gymmet kan bokas av annan boende.

Adressen är Heidenstamsgatan 49, ingång genom den röda källardörren på gaveln.

Kom ihåg att ställa i ordning efter dig – och att hålla rent i den nya lokalen. Tack och mycket välkomna!

Posted in Nyheter | Kommentering avstängd

SNART BLIR DET RENSNING I DÄCKFÖRRÅDEN!

I samband med att många bytte till vinterdäck blev det stor oordning i våra däckförråd. En del däck lämnades på golvet och blockerar andra medlemmars hyllplatser, andra däck placerades mellan hyllorna, vilket försvårar hämtning av de däck som förvaras korrekt. En hel del däck är dessutom omärkta.

Vi kommer därför snart att göra en inventering i strikt anda för att rensa bort felaktigt placerade däck och däck som inte är märkta. Inventeringen genomförs söndagen 27 februari.

Däck som är felaktigt placerade eller saknar tydlig märkning kommer då att flyttas från däckförrådet till annat förråd. Däck som inte hämtats ut från detta förråd inom två veckor fraktas vidare till annan slutdestination.

Vi uppmanar dig därför att ta en tur till däckförrådet i god tid före den 27 februari och kontrollera följande punkter för dina däck:

(1) Är däcken tydligt märkta? Det räcker inte att lägga en lapp inuti däckpåsen eller något liknande, det ska gå att avläsa vem som äger däcken samt adress och lägenhetsnummer utan att lyfta ut däcken ur ställningen.

(2) Hur många däck förvarar du? Endast en uppsättning är tillåtet (max 5 däck).

(3) Ligger däcken i hyllan? Förvaring av däck på annan plats än hyllan är ej tillåten. När det är slut på hyllplatser så är det fullt. Förvaring på golvet framför hyllorna eller mellan hyllorna är inte tillåtet. Medlemmar som har sina däck på korrekt sätt i hyllan ska inte behöva bära bort andras däck för att komma åt de egna. Detta är tungt och för våra äldre medlemmar ofta rentav omöjligt.

Tack för din medverkan!/Styrelsen

Kontaktperson: Ludvig Eriksson, tel 0702-59 26 92

Posted in Nyheter | Kommentering avstängd

TVÄTTPASSEN MÅSTE NU PÅBÖRJAS INOM 90 MINUTER

När det nya bokningssystemet för tvättstugorna togs i bruk för några månader sedan låg det en standardspärr inlagd som innebar att om man inte påbörjade sitt pass inom en halvtimme så föll bokningen bort och återstoden av tvättpasset kunde bokas av någon annan.

Detta visade sig vara en alltför liten tidsmarginal och orsakade problem för ganska många boende. (Dessutom var man tvungen att gå in genom den yttre källardörren för att passet skulle markeras som påbörjat.) Av dessa skäl togs spärren snart bort helt och hållet. Detta har förstås varit bekvämt eftersom det betytt att man aldrig kan bli av med sin tvätttid när den väl är bokad. Men det har också inneburit att tvättpass som inte påbörjats aldrig kunnat utnyttjas av andra som kanske hade velat tvätta vid det tillfället.

Nu har vi äntligen fått en ändring till stånd, genom justering i programmet och några nya kabeldragningar som just blivit klara. Vilken väg man tar in till tvättstugan spelar inte längre någon roll, och en tidsgräns har åter införts.

Från och med idag (7 feb) så är gränsen 90 minuter. Dvs att om man inte startat sitt tvättpass inom en och en halv timme så faller bokningen bort och den kvarstående tiden kan då bokas av annan boende. Vi hoppas detta ska vara en bra avvägning mellan att inte behöva stressa alltför mycket när man ska tvätta men ändå säkerställa att våra gemensamma tvättstugor blir rationellt utnyttjade. Framtiden får utvisa!

Posted in Nyheter | Kommentering avstängd

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Tid: Tisdagen den 22 februari

Plats: Lötenkyrkan (vid Heidenstams Torg)

Härmed kallas medlemmarna i Riksbyggen Bostadsrättsförening Uppsalahus nr  14 till ordinarie föreningsstämma tisdagen den 22 februari 2022.

Registreringen av röstberättigade öppnar kl 17:30.

Samlingen inleds klockan 18:00 med information om den pågående stamrenoveringen. Riksbyggens ombyggnadsgrupp berättar om erfarenheterna hittills och föreningens styrelse redovisar resultaten från enkäten med boende som flyttat tillbaks efter utfört arbete. Därefter redogörs för planeringen framöver och passet avslutas med frågestund.

Klockan 19:00 förklaras själva årsstämman öppnad.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och gör allt för att stämman ska vara smittsäker.

Hjärtligt välkomna!/Styrelsen

————————————————————————————————-

D A G O R D N I N G

 • a) Stämmans öppnande.
 • b) Fastställande av röstlängd.
 • c) Val av stämmoordförande.
 • d) Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare.
 • e) Val av en person som har att jämte ordföranden justera protokollet.
 • f) Val av rösträknare.
 • g) Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.
 • h) Framläggande av styrelsens årsredovisning.
 • i) Framläggande av revisorernas berättelse.
 • j) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.
 • k) Beslut om resultatdisposition.
 • l) Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
 • m) Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter.
 • n) Fråga om arvoden åt styrelseledamöter, revisorer och valberedning.
 • o) Beslut om stämman skall utse styrelseordförande samt i förekommande fall val av
 •     styrelseordförande.
 • p) Val av styrelseledamöter och suppleanter.
 • q) Val av revisorer och revisorssuppleanter.
 • r) Val av valberedning.
 • s) Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor (propositioner) samt av förenings-medlemmar till stämman i stadgeenlig ordning inkomna ärenden (motioner) enligt bilaga. 1) Första omröstning om antagande av stadgeändring.
 • t) Stämmans avslutande.

På föreningsstämma har varje medlem en röst. Innehar flera medlemmar bostadsrätt gemensamt har de dock endast en röst tillsammans. Rösträtt på föreningsstämman har endast den medlem som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen enligt dess stadgar och lag.

En medlems rätt vid föreningsstämma utövas av medlemmen personligen eller den som är medlemmens ställföreträdare enligt lag eller genom ombud med skriftlig fullmakt. Ingen får som ombud företräda mer än en medlem.

Ombud får endast vara: annan medlem (innehar flera medlemmar bostadsrätt gemensamt får endast en av dem företräda annan medlem som ombud); medlemmens make/registrerad partner; sambo; föräldrar; syskon; barn.

 ./.

 

Posted in Nyheter | Kommentering avstängd