TILLÄGG om det nya bokningssystemet för tvättstugorna

Bokningar med låscylinder i tvättstugorna fungerar t.o.m. 17 oktober

Som vi tidigare berättat så tas det nya bokningssystemet för tvättstugorna i bruk måndagen den 4 oktober. Från och med den dagen bokar man via informationstavlan i trapphuset. Bokningar som gjorts med de gamla låscylindrarna kan användas fram till och med söndagen den 17 oktober. Dagen därpå (måndagen den 18 oktober) tas de gamla låsen till tvättstugedörrarna bort och man kan därefter endast komma in med sin tagg och på den tid man bokat i systemet.

Inom kort kommer vi också att ordna så man kan boka via Internet, dvs via sin dator, platta eller smarta telefon. Vi återkommer snart och berättar mer om detta.

This entry was posted in Nyheter. Bookmark the permalink.