PÅMINNELSE: SISTA DAGEN FÖR MOTIONER TILL ÅRSSTÄMMAN ÄR DEN 30 SEPTEMBER

NYHET-NYHET-NYHET-NYHET!!

Medlem som vill lämna in motion till föreningens Årstämma (äger rum i januari) måste enligt stadgarna lämna in denna före 1 oktober.

Efter samråd med Riksbyggens jurist har styrelsen beslutat att även om motionen måste lämnas in senast den 30 september så kan innehållet kompletteras fram till den 15 oktober. Det betyder att medlem som har ett angeläget förslag först kan skicka in detta med en mycket kort beskrivning (före 1 okt) – och sedan kan återkomma med en mer  komplett beskrivning ända fram till den 15 oktober.

Motioner sänds till föreningens mejladress (uppsalahus14@gmail.com) eller läggs i brevlådan Stagneliusgatan 15.

Styrelsen för Brf Uppsalahus 14

Not:
Styrelsen avser vid stämman föreslå stadgeändring så motionstiden blir längre, men än så länge är detta (tyvärr) vad som gäller.

This entry was posted in Nyheter. Bookmark the permalink.